ÁSZF

ÁSZF

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az e-service.hu-t (a továbbiakban: „honlap”), vendég, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: „Felhasználók”) vonatkozó szabályokat, továbbá az Euroflot-Rent Korlátolt Felelősségű Társaságra (iroda: 2083 Solymár, Mátyás Király utca 45. cégjegyzékszám: 16-09-016071, adószám: 14479254-2-16, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (továbbiakban: „Euroflot-Rent Kft.”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A honlapra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a honlap összes aloldalára.

1.2 A honlap üzemeltetője az Euroflot-Rent Kft., Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba. A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a honlapon történő közzétételének napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta.

1.4 Az Euroflot-Rent Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, amelynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. Az Euroflot-Rent Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a felhasználás, illetve a szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

  1. A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

2.1 A felhasználók a felhasználással, az ügyfelek a vonatkozó szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a honlap az Euroflot-Rent Kft. által üzemeltetett és karbantartott, az Euroflot-Rent Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. Az Euroflot-Rent Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. Az Euroflot-Rent Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek az adatátviteli rendszerek, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépek, szoftverek, e-mail vagy az internet terheltségéből, meghibásodásából vagy bármilyen más okból történő hibás működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással tudomásul veszik, hogy az Euroflot-Rent Kft.-t megilleti a jog, hogy a honlapot és annak tartalmát az Euroflot-Rent Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében az Euroflot-Rent Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok arculatával összeillő módon alakítsa ki. Az Euroflot-Rent Kft. jogosult kialakítani a honlap arculatát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással tudomásul veszik, hogy a honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek az Euroflot-Rent Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására az Euroflot-Rent Kft. jogosult.

2.4 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalmi és formai elemeket csak az Euroflot-Rent Kft. előzetes kifejezett írásos engedélye esetén, az engedélyben meghatározott módon, a szerzői jogok jogosultja nevének és a honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a honlap működését zavarni, a honlap tartalmát módosítani vagy arra kísérletet tenni (a továbbiakban „Jogsértés”). A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a honlapról átvett eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet, az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy az Euroflot-Rent Kft. a jogérvényesítésről vagy e jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

2.5 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Euroflot-Rent Kft. kizárólagos tulajdonosa a
https://www.facebook.com/e-service-1655008707928777/

oldalanak.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Facebook oldalon szereplő albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra az Euroflot-Rent Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: „Facebook képek”) az Euroflot-Rent Kft. kizárólagos tulajdonában állnak, vagy jogosultak használni. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook oldalra és a Facebook képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadóak.

2.6 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó által a honlapon és a Facebook oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet az Euroflot-Rent Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: az Euroflot-Rent Kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; az Euroflot-Rent Kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; az Euroflot-Rent Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek.

2.7 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. az Euroflot-Rent Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a honlap használata során a Felhasználót ért esetleges károkért. az Euroflot-Rent Kft. nem felelős a Felhasználók által a honlap használata során egymásnak okozott károkért. Az Euroflot-Rent Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók által tanúsított magatartásáért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a honlapon vagy ennek gyanúját kelti, az Euroflot-Rent Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítése végett.

2.9 A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Euroflot-Rent Kft. a honlapon kívüli más, nem az Euroflot-Rent Kft. által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: „külsőweboldal”) mutató linkeket helyezhet el. Az Euroflot-Rent Kft. nem vállal felelősséget a külső weboldalakon elhelyezett tartalmakért, a külső weboldalt működtető harmadik személyek cselekményeiért és a külső weboldal által a Felhasználót ért károkért.

2.10 Az Euroflot-Rent Kft. a honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a honlap Felhasználása a Felhasználó saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót ebből ért kárért az Euroflot-Rent Kft. nem tartozik felelősséggel.

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1 A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadóak.

3.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

3.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

 

Kelt: Solymár, 2019.január 1.

 

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2019. január 1. napja.

 

 

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

 

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.
Megértettem